Het Straatmuseum op Oerol!

Ga naar Leraar24.nl voor meer info, om te reageren of de video te beoordelen!

De leerlingen van de openbare basisschool 't Jok op Terschelling doen mee aan een bijzonder project, Het Straatmuseum. Ze krijgen schilderles van een kunstenaar en maken daarna zelf een schilderij. Daarna gaan ze allemaal bij hun kunstwerk een brief schrijven. De schilderijen worden verspreid over Terschelling tijdens het Oerol festival. De bezoekers van het festival, die de kunstwerken vinden, kunnen naar een website om de bijbehorende brief te lezen en een reactie te sturen naar de leerling die het schilderij heeft gemaakt.

Dit project is niet alleen om leerlingen meer te leren over schilderen en schrijven. Het Straatmuseum is vooral bedoeld om buurtparticipatie, communicatie en interactie tussen leerlingen en de samenleving te bevorderen. Met dit project wordt de buurt de klas ingehaald en gaat de klas letterlijk de buurt in. Leerlingen vinden het erg spannend om reacties van onbekenden te krijgen en zetten zich extra in. Dus doordat de schilderwerken en brieven een bestemming hebben buiten de klas worden leerlingen extra enthousiast en doen ze hun uiterste best.

In deze video is te zien hoe dit project er in de praktijk uitziet en wat het precies inhoudt en oplevert voor de leerlingen, de leraar en de mensen die de kunstwerken vinden.